All undervisning på informatik och media sker digitalt resterande del av höstterminen 2020

Uppdaterat 2020-09-16

På grund av rådande osäkra läge kring Covid-19 har prefekten på informatik och media beslutat att all undervisning och examination som institutionen ansvarar för kommer att ske digitalt under resterande del av höstterminen, till och med 17 januari 2021. Beslut om vårterminen 2021 kommer att fattas i november.

Studenter och personal rekommenderas att göra de förberedelser som krävs för att delta i campusbaserad undervisning och examination från och med vårterminen 2021 i det fall sådant beslut sker.

Information om vad som gäller för din kurs får du av kursansvarig lärare via kursens sida i Studentportalen.

De rekommendationer som gäller för att minska smittspridningen i samhället ska följas av alla studenter, medarbetare, besökare och övrigt verksamma. Sammankomster med fler än 50 personer ska undvikas och alla ska eftersträva fysisk distansering och utglesning. Om Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändras vad gäller antal personer förändras även universitetets beslut.

Uppsala universitets rekommendationer om coronaviruset/Covid-19. Frågor och svar – vad gäller för dig som är student vid Uppsala universitet? Bibliotek, ekonomi/studiemedel, examination/tentamen, resor, undervisning, universitetets campus och lokaler etc.

För dig som är student vid Uppsala universitet. Är du ny student? Behöver du stöd och service? Vilka IT-tjänster finns? Vad är bra att tänka på när du pluggar hemma?

Kontaktuppgifter på informatik och media

Kursansvarig lärare – aktuell information om din kurs och vem som är kursansvarig samt kontaktuppgifter hittar du på kursens sida i Studentportalen.

Kontaktuppgifter för studier och utbildning på informatik och media.