Hitta ditt schema

Scheman för informatik och medias kurser och program hittar du på kurssidan för din kurs i Studium.

Du kan även söka efter ditt schema i schemasystemet TimeEdit men tänk på att det kan finnas, eller kommer att finnas, ett mer detaljerat schema på kurssidan i Studium.

Senast uppdaterad: 2021-06-28