Guide till Harvardsystemet

Informatik och medias guide till Harvardsystemet är tänkt att vara en hjälp vid akademiskt skrivande. Den tar bland annat upp hur du enligt Harvardsystemet gör för att ange källa, skriva citat och noter samt hur din källförteckning ska se ut. 


Materialet i Harvardguiden är hämtat från biblioteket på Högskolan i Borås och till viss del bearbetat av institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet.

 

Creative Commons-licens Guide till Harvardsystemet by Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet is licensed under a Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported License. Based on a work at www.hb.se.