Medie- och kommunikationsvetenskap C: Journalistikstudier 2020/2021 (30 hp)

HT20, 100 %, Campus

Startdatum: 31 augusti 2020

Slutdatum: 17 januari 2021

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-26368 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (40 %) - Högskoleprov (10 %) - Högskolepoäng, max 165 hp (50 %)

Behörighet: 60 hp medie- och kommunikationsvetenskap, varav 7,5 hp journalistikstudier.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Anmärkning: Kursen Medie- och kommunikationsvetenskap C: Teori i journalistikstudier inom kurspaketet ges på engelska; övriga kurser i kurspaketet ges på svenska.

Om kursen

Första halvan av detta kurspaket ger dig möjlighet att fördjupa dina teoretiska kunskaper inom journalistikstudier i kursen MKV C: Teori i journalistikstudier, som ger dig en djupare förståelse av grunderna för journalistik och hur journalistik förändras i en digital samtid. Parallellt läses kursen MKV C: Medie- och kommunikationsvetenskaplig metod II, som fördjupar din förståelse av olika forskningstraditioner och metodologiska angreppssätt inom medie- och kommunikationsvetenskap. Under andra halvan av terminen tillämpar du dina teoretiska och metodologiska kunskaper genom att planera, genomföra och försvara ett självständigt vetenskapligt undersökningsarbete inom journalistikstudier i MKV C: Uppsats.

Mer information

Kontakt

Institutionen för informatik och media

Ekonomikum (plan 3) Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1011 018-471 1010

Fax: 018-471 7867

E-post: info@im.uu.se

Philip Zetterlund

E-post: philip.zetterlund@im.uu.se

Telefon: 018-471 71 12