Forskarutbildning inom informatik och media

Institutionen för informatik och media erbjuder forskarutbildning inom informationssystem, medie- och kommunikationsvetenskap samt människa-datorinteraktion.