Antagning och registrering

På Uppsala universitets hemsida hittar du viktiga datum för anmälan till kurser och program. På antagning.se hittar du viktiga datum för antagning.

Registrering

För att behålla din plats måste du registrera dig på de kurser du har antagits till. Registreringen gör du i ladok för studenter. Som antagen student hittar du mer detaljerad registreringsinformation på uu.se/student.

Vid frågor, kontakta Sophie Skogehall eller Klara Runesson vid studerandeexpeditionen på info@im.uu.se.

Senast uppdaterad: 2021-06-24