IM Alumn – alumnföreningen vid informatik och media

Svarta tofflor med Uppsala universitets logotyp i vitt. Foto.

Bygg ditt nätverk

Håll kontakten med kursare och kollegor – gå med i informatik och medias alumnförening. Föreningen ingår i Uppsala universitet alumnnätverk.

IM Alumn bildades 3 december 2010. Föreningen är öppen för dig som är eller har varit student på vår institution. IM Alumn är även till för dig som jobbar eller har jobbat på institutionen för informatik och media.

Styrelse och stadgar

Årsmöte

Seminarium 18 april 2023: IM Alumn – karriär efter internationell utbildning

Alumnföreningen vid institutionen för informatik och media arrangerar tillsammans med studentorganisationerna vid institutionen ett seminarium där du får träffa före detta studenter och ta del av deras erfarenheter av utbildning och jobb.

Martin Rutkowski.Martin Rutkowski, masterexamen i människa-datorinteraktion, ger oss generella tips i sitt föredrag The work Life for an Average Designer.
 

Nikola Katardjiev.Nikola Katardjiev, masterexamen i informationssystem, håller föredrag med titeln Balancing bureaucracy with Code.
 

 Larissa A. K. Matsson.Larissa A. K. Matsson, kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap, håller föredrag med temat The Role of a Show Runner in Reality Television.
 

Seminarium: IM Alumn – karriär efter internationell utbildning, mer information om talarna och seminariet.

Bli medlem i IM Alumn

Håll kontakten med före detta kursare och knyt nya kontakter med alumner vid Uppsala universitet. Alla som är eller har varit studenter eller jobbar eller har jobbat på institutionen för informatik och media är välkomna. Det gäller även dig som studerade eller jobbade på institutionen tidigare då institutionen hade andra namn som exempelvis informationsvetenskap, ADB och datalogi, informationsbehandling och sociologiska institutionen.

Registrera dig som medlem i IM Alumn genom att välja den grupp som passar dig bäst:


Läs mer om Uppsala universitets alumnverksamhet

Ämnen och program

Föreningen är för dig som studerat våra ämnen och program:

  • Masterprogrammet management, kommunikation och IT (MKIT)
  • Informationssystem (IS)
  • Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV)
  • Människa- datorinteraktion (MDI)
  • Journalistik
  • Data- och systemvetenskap (DSV)
  • Administrativ databehandling (ADB)
  • Informationsteknik
  • Informationsvetenskap
  • Programvaruteknik
Senast uppdaterad: 2023-06-16