De lekfulla sakernas internet (Play IT)

Projektet syftar till att med hjälp av Internet of Things (IoT) utveckla nya koncept och tekniker för att skapa IoT-förstärkta lekmiljöer fokuserade på offentliga platser som också kan väcka tankar kring och förståelse för frågor om hållbar utveckling.

Genom att skapa digitalt förstärkta lekmiljöer som utnyttjar det påverkbara och föränderliga i digitaltekniken kommer projektet att bidra till att utveckla både teknik, koncept samt det offentliga rummet i sig. I projektet vill vi bygga föränderliga digitalt förstärkta installationer som kommunicerar med och påverkar varandra för ökad interaktivitet hos användarna. Projektgruppen jobbar med en testbädd i form av nybyggnationen av lekparken Magistratshagen i Linköping. Vidare jobbar projektet aktivt mot skapandet av ett nätverk för forskare och profession kopplat till lek med teknisk förstärkning.

Lek och IoT är ett nytt område och det finns stor potential att utifrån projektets deltagande organisationer skapa en mötespunkt för IoT-förstärkt lek som har både nationell och internationell potential.

Projektet är ett samarbete mellan Linköpings kommun, Uppsala universitet, Kungliga tekniska högskolan KTH, Ecorado AB och Drakryggen AB.

Projektperiod

2018-06-01 – 2021-05-31

Finansiering

Projektet utförs inom det strategiska innovationsprogrammet för sakernas internet (IoT Sverige), en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Projektmedlemmar

Projektmedlemmar vid institutionen för informatik och media:
Jon Back, forskare och kontaktperson
Annika Waern, professor

Innehållsansvarig: Jon Back