Likavillkorsarbete vid informatik och media

På institutionen för informatik och media bedrivs arbetet för lika villkor för anställda och studenter av en grupp där både anställda och studenter medverkar. Vi arbetar för att integrera tankar om lika villkor i institutionens dagliga verksamhet och tar gärna emot synpunkter på hur vi kontinuerligt kan realisera och förbättra detta arbete.

Informatik och medias grupp för lika villkor

Förslag, frågor eller idéer?

Här nedan kan du, anonymt, skicka in de likavillkorsrelaterade frågor och/eller förslag du önskar bidra med till gruppens arbete med lika villkor. Informationen som skickas via denna funktion går till likavillkorsombudet. Notera att vi genom detta fält inte kommer kunna ge dig någon respons.

Om du istället önskar initiera kontakt angående en fråga eller förslag med möjlighet till återkoppling är du välkommen att höra av dig till likavillkorsombudet eller annan gruppmedlem. Vi tar gärna emot förslag och idéer som kan utveckla institutionens arbete med lika villkor.

Genom att skicka denna information samtycker du till att institutionen för informatik och media samlar in och behandlar de uppgifter du tillhandahåller via denna funktion. Informationen i detta fält skickas till likavillkorsombudet som kan komma att delge den med resten av likavillkorsgruppen.

Senast uppdaterad: 2023-09-12