Kontaktuppgifter studier och utbildning

Studievägledning

Om du har frågor om våra kurser och program eller praktiska frågor om studier vid informatik och media kontaktar du vår studievägledare: studievagledare@im.uu.se.

Kursadministration och studerandeexpedition

Om du har frågor om antagning, registrering, studieintyg, schema, studieuppehåll, tentamen och andra praktiska frågor som rör dina studier vid informatik och media kontaktar du vår studerandeexpedition: info@im.uu.se.

Studier och funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få stöd under din studietid på universitetet. Läs mer om vilket stöd du kan få vid funktionsnedsättning som hindrar dig i dina studier vid Uppsala universitet.

Kontaktperson för studier och funktionsnedsättning vid institutionen för informatik och media: Tina Kekkonen tina.kekkonen@im.uu.se.

Programsamordnare och programråd

Kontaktuppgift till programsamrodnare och information om vilka som ingår i programrådet hittar du på respektive programsida i Studentportalen.

Generell information om programråd

Fler kontaktuppgifter