Kontaktuppgifter studier och utbildning

Kontaktuppgifter för frågor om studier och utbildning på institutionen för informatik och media.

Studievägledning

Om du har frågor om våra kurser och program eller praktiska frågor om studier vid informatik och media kontaktar du vår studievägledare: studievagledare@im.uu.se.

Kursadministration och studerandeexpedition

Om du har frågor om antagning, registrering, studieintyg, schema, studieuppehåll, tentamen och andra praktiska frågor som rör dina studier vid informatik och media kontaktar du kursadministrationen.

Kurser med studieort Uppsala samt sommarkurser, kontakta info@im.uu.se

Kurser med studieort Visby eller distanskurser, kontakta studentservicecampusgotland@uadm.uu.se

Studier och funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få stöd under din studietid på universitetet. Läs mer om vilket stöd du kan få vid funktionsnedsättning som hindrar dig i dina studier vid Uppsala universitet.

Kontaktperson för studier och funktionsnedsättning vid institutionen för informatik och media: Tina Kekkonen tina.kekkonen@im.uu.se.

Kursansvarig lärare

Om du har frågor om innehåll, undervisning och examination på din kurs kontaktar du kursansvarig lärare. På kursens sida i Studium hittar du information om vem som är kursansvarig.

Programsamordnare och programråd

Kontaktuppgift till programsamordnare och information om vilka som ingår i programrådet hittar du på respektive programsida i Studium.

Generell information om programråd

Fler kontaktuppgifter

Senast uppdaterad: 2022-12-16