Medarbetare

Kontaktuppgifter och länk till personlig profil för anställda och övriga verksamma vid informatik och media.

Medarbetare på institutionen för informatik och media

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.