Möt våra medarbetare

Här presenterar vi några av våra medarbetare.

Pär Ågerfalk

Pär Ågerfalk är professor i informationssystem och forskar om hur man organiserar sig för att utveckla IT-system och digitala infrastrukturer.

Intervju med Pär Ågerfalk

Thomas Ejnefjäll

Thomas Ejnefjäll är doktorand i informationssystem och hans forskning handlar om användares förväntningar och attityder vid införandet av ett patientnära datasystem.

Intervju med Thomas Ejnefjäll

Göran Svensson

Göran Svensson är filosofie doktor och undervisar om medier och kommunikation på alla nivåer. Främsta forskningsintresset är journalistik, mediekritik och digitala medier/nya medier.

Intervju med Göran Svensson

Annika Waern

Annika Waern är professor i människa-datorinteraktion och forskar om lekdesign och interaktiv teknik.

Intervju med Annika Waern