Institutionsstyrelse vid informatik och media

Institutionen för informatik och media leds av en prefekt och en institutionsstyrelse. Majoriteten av ledamöterna i institutionsstyrelsen utgörs av personer med vetenskaplig kompetens.

Institutionsstyrelsen består av prefekten, som är ordförande, 4-6 representanter för korporationen lärare och forskare, en representant för övrig teknisk-administrativ personal och tre representanter för studenterna.

Institutionsstyrelse

Styrelse vid informatik och media  (2021-12-01 – 2024-11-30)

Prefekt och ordförande

Tomas Eklund, prefekt och ordförande
Michal Krzyzanowski, ställföreträdande prefekt och vice ordförande

Lärare och forskare

Informationssystem Campus Gotland
Andreas Hedrén, ordinarie ledamot
Thomas Ejnefjäll, suppleant

Informationssystem Uppsala
David Johnson, ordinarie ledamot
Steve McKeever, suppleant

Människa-datorinteraktion
Jon Back, ordinarie ledamot
Maria Normark, suppleant

Medie- och kommunikationsvetenskap
Göran Svensson, ordinarie ledamot
Ylva Ekström, suppleant

Teknisk och administrativ personal (TA)

Johanna Feiff, ordinarie ledamot
Cecilia Nygren, suppleant

Studerande: doktorander

Mandatperiod 2022-12-01 – 2023-11-30

Yanthe Zebregs, ordinarie ledamot
Vakant, suppleant

Studerande: grundutbildning

Alex Reeves, ordinarie ledamot (mandatperiod 2023-07-01 – 2024-06-30)
Vakant, suppleant

Samuel Fellin, ordinarie ledamot (mandatperiod 2023-11-15 – 2024-06-30)
Vakant, suppleant

Senast uppdaterad: 2023-12-06