Utanför Ekonomikum mot ekonomikumparken, blommande träd och studenter som sitter på bänkar. Foto.

Om institutionen för informatik och media

Vi intresserar oss för samspelet mellan individ, teknik, media, organisation och samhälle.

Jobba hos oss

Organisation och verksamhet

Institutionen för informatik och media är en del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet och leds av institutionens prefekt och styrelseordförande Tomas Eklund och biträdande prefekt Michal Krzyzanowski. Dessa svarar för den dagliga ledningen och verkställighet av styrelsens beslut.

Institutionsstyrelsens ledamöter väljs på tre år (studentrepresentanter väljs på ett år) och styrelsens sammanträden finns protokollförda.

Institutionen för informatik och media har en bred forskningsprofil med basen i aktuella forskningsområden inriktade på bland annat informationssystem, interaktionsdesign och media och kommunikation. Institutionen för informatik och media har undervisningsuppdrag på programutbildningar och fristående kurser inom den samhällsvetenskapliga fakulteten. Institutionen bedriver också verksamhet vid Campus Gotland. Institutionen omsätter omkring 60 mkr och har ca 85 anställda.

Lika villkor

På institutionen för informatik och media bedrivs arbetet för lika villkor av en grupp där både anställda och studenter medverkar. Vi arbetar för att integrera likavillkorstankarna i institutionens dagliga verksamhet.

Senast uppdaterad: 2021-09-20