”Computational andragogy” – föreläsning på UK Science and Technology Facilities Council

2021-04-22

Den 21 april 2021 var David Johnson inbjuden som talare på Storbritanniens Science and Technology Facilities Council (STFC) Hartree Centre. Johnson höll ett föredrag med titeln ”Computational andragogy: Experiences and reflections on teaching data science in adult education”, där han diskuterade utmaningarna med att undervisa och lära sig beräkningstänkande med avseende på vuxna elever.

David Johnson är docent vid institutionen för informatik och media på Uppsala universitet.