Om klassbakgrund och nyhetskonsumtion – se seminariet på SR

2021-03-15

Johan Lindell var en av deltagarna i Sveriges Radios (SR) frukostseminarium om mediekonsumtion och klassbakgrund. Är det demokratiskt viktigt att människor förstår varandras världar och perspektiv?

Frukostseminarium: Om klassbakgrund och nyhetskonsumtion, Sveriges radio, 11 mars 2021 – se seminariet i efterhand.

Johan Lindell är universitetslektor vid institutionen för informatik och media på Uppsala universitet.

Läs mer

Frukostseminarium SR: Om klassbakgrund och nyhetskonsumtion, nyhet på informatik och medias webb.