SR: Gigekonomin – utmaningar med kortare anställningsformer

2021-02-17

Claire Ingram Boguz pratar om gigekonomin i Sveriges Radio (SR) P4 Västmanland. Arbetsmarknaden i Sverige förändras allt mer och kanske kommer allt fler att jobba med korta uppdrag, så kallade "gig" i stället för att ha en fast anställning. Många vill ha flexibiliteten men ofta är lönerna låga menar Ingram Boguz.

Lyssna på hela inslaget: Utmaningar med kortare anställningsformer – enligt forskare, SR P4 Västmanland 16 februari 2021.

Claire Ingram Bogusz är universitetslektor på institutionen på informatik och media vid Uppsala universitet.