Paneldiskussion: How do we enhance innovation forces in Swedish Fintech

2021-02-09

Claire Ingram Bogusz är inbjuden talare på Sthlm Fintech Week 9-10 februari 2021. Tillväxtanalys – myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser – har släppt en rapport om den växande fintechmarknaden. Ingram Bogusz är en av experterna som har varit med och tagit fram rapporten och i paneldiskussionen kommer hon att presentera rapporten och diskutera resultatet med andra aktörer inom fintechområdet. Vad behöver göras för att göra Sverige till det bästa fintechlandet i världen?

Paneldiskussion med Claire Ingram Bogusz: How do we enhance innovative forces in Swedish Fintech? 10 February, Sthlm Fintech Week 2021.

Claire Ingram Bogusz är universitetslektor på institutionen på informatik och media vid Uppsala universitet.

Läs mer

Svensk fintech, rapport från Tillväxtanalys – myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.