Experter granskar bidragen i PTS innovationstävling

2021-01-18

Claire Ingram Bogusz vid institutionen på informatik och media är en av de sju experter som spelar en viktig roll i bedömningen av bidragen i post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling ”Betaltjänster för alla”.

Post- och telestyrelsens sjuttonde innovationstävling, ”Betaltjänster för alla”, syftar till att driva på utvecklingen och få fram innovativa och långsiktiga lösningar som gör det möjligt att förstå och använda digitala betaltjänster oavsett funktionsförmåga.

– Vi är glada över att ha fått ihop ett mycket kvalificerat expertråd till årets innovationstävling. Med deras stöd får PTS värdefull hjälp med att vaska fram de bidrag som kommer att få finansiering på upp tre miljoner kronor för att utveckla enklare och tryggare digitala betaltjänster, säger Sverker Brundin, processledare på PTS.

Sju experter granskar bidragen i PTS innovationstävling, läs hela artikeln på nyhetsportalen Cision News.

Claire Ingram Bogusz är universitetslektor vid institutionen på informatik och media, Uppsala universitet.