Forskare bidrar till lokalt smittskyddsarbete

2020-12-15

Uppsala är en av de regioner i Sverige som har drabbats hårt av Covid-19 de senaste veckorna, även om det nu syns vissa tendenser till minskad smittspridning. Nu arbetar smittskyddsläkare och forskare tillsammans för att vända utvecklingen. Ylva Ekström och Therese Monstad vid institutionen för informatik och media deltar i projektet CRUSH Covid och forskar kring kommunikationsinsatser för att nå svårnådda grupper.

Forskare bidrar till lokalt smittskyddsarbete, läs hela nyheten på Uppsala universitets webb.

CRUSH Covid är ett innovativt tvärvetenskapligt forskningsprojekt i samverkan mellan Region Uppsala och forskare från fem olika institutioner vid Uppsala universitet. Syftet med projektet är att kartlägga och försöka dämpa ökad smittspridning samt kraftiga lokala utbrott av covid-19 i Uppsala län.

Ylva Ekström, universitetslektor vid institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.

Therese Monstad, universitetslektor vid institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.