Play IT: Sagokojan i Magistratshagen blir julkalender

2020-12-08

Lekplatsen i Magistratshagen har försetts med teknik som gör lekredskapen levande. Med sensorer, ljud och ljus inbjuder de till olika lekar och interaktiva berättelser. Inför jul har lekmiljön programmerats om. Tack vare Internet of Things (IoT) är lekredskapen förändringsbara och den första december förvandlades de och blev till en stor och lekfull julkalender.

Den sagoholk där man kan lyssna på sagor innehåller nu en julkalender, varje dag fram till julafton spelas en ny bit av en saga upp. De är nyskrivna och handlar om djurens spännande liv under vintern.

Lekplatsen är en lekmiljö inom ramen för forskningsprojektet Play IT – de lekfulla sakernas internet.

Sagokojan i Magistratshagen blir julkalender, läs mer på Linköpings kommuns webb.

Play IT – de lekfulla sakernas internet, forskningsprojekt på informatik och media.

Jon Back, biträdande universitetslektor på institutionen för informatik och media, och Annika Waern, professor på institutionen för informatik och media, är två av forskarna i forskningsprojektet Play IT.