Finansiering från Vetenskapsrådet: att kontrollera det okontrollerbara – reproduktiva hälso-appars påverkan

2020-11-10

Lina Eklund och Helga Sadowski har fått projektmedel från Vetenskapsrådet för att undersöka hur reproduktiva hälso-appar påverkar erfarenheter av graviditet, barnmorskors arbete och dataintegritet.

Digitala smartphoneapplikationer (appar) för reproduktiv hälsa är idag en enorm marknad. Det finns fler graviditetsappar tillgängliga än för något annat medicinskt ämne och en stor majoritet av förstföderskor använder sig av dessa applikationer för medicinsk information och hälsokontroll. Apparna utvecklas i huvudsak av privata aktörer, utanför statligt finansierad och kontrollerad vård. Trots den stora utbredning dessa appar fått på senare år vet vi nästan ingenting om deras effekter på erfarenheter av fertilitet, sexuell hälsa och sjukvård.

Syftet med projektet är att granska dessa nya tekniska aktörer inom reproduktiv hälsa. Vi vill veta vilken roll de spelar för vårdpersonal och vårdinstitutioner samt för kvinnors och mäns tolkning av och erfarenheter av reproduktion och partnerskap. Samt vad de företag som står bakom apparna samlar in för data. 

Projektet startar 2021 och kommer att pågå under fyra år.

Lina Eklund är biträdande lektor vid institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.

Helga Sadowski är universitetslektor vid institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.

Att kontrollera det okontrollerbara: reproduktiva hälso-appars påverkan på erfarenheter av graviditet, barnmorskors arbete och dataintegritet – mer information på projektets webbsida.