Finansiering från Vetenskapsrådet: maskininlärning och individanpassad fysioterapi

2020-11-02

Annika Waern och Laia Turmo Vidal har fått projektmedel för att undersöka hur maskininlärning kan bli ett integrerat verktyg för att stödja individanpassad fysioterapi i hemmet. Forskningen bygger vidare på forskargruppen människa-datorinteraktions tidigare forskning om verktyg för samlokaliserad träning.

Målet med projektet är att ge fysioterapeuter och patienter tillräcklig kontroll över verktygen för att de ska kunna anpassa dem efter individuella specifika behov. Det viktigaste är att 1) upprätthålla möjligheten att anpassa vad som anses vara ett korrekt utförande av träning, och 2) att utveckla interaktions- och förklaringsmekanismer för att interagera med de maskininlärningsbaserade representationerna, så att fysioterapeuter och patienter tillsammans kan anpassa dem efter individens förutsättningar.

Projektet beräknas starta under 2021 och kommer att pågå under tre år.

Annika Waern är professor vid institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.

Laia Turmo Vidal är doktorand vid institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.

Interaktiv maskininlärning för personlig fysisk träning – mer information på projektets webbsida.