CRUSH Covid: Smittspridning kartläggs i samarbete med Region Uppsala

2020-10-13

Therese Monstad och Ylva Ekström vid institutionen för informatik och media är två av forskarna som ingår i det nya tvärvetenskapliga forskningsprojektet CRUSH Covid. Projektet är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Region Uppsala och syftet är att kartlägga, förebygga och dämpa smittspridningen av viruset covid-19 i Uppsala län.

Med hjälp av flera olika datakällor, bland annat 1177 Vårdguiden och virusmätningar i avloppsvatten, är målet att snabbt upptäcka lokala utbrott för att kunna stoppa smittspridningen så tidigt som möjligt.

Forskare inom olika ämnesområden

Från Uppsala universitet deltar forskare inom allmänmedicin, molekylär och medicinsk epidemiologi, informationsteknologi, miljömikrobiologi, statistik och medie- och kommunikationsvetenskap i projektet. Region Uppsala bidrar med kompetens inom provtagningsstrategi och smittspårning samt provtagningsstatistik.

Therese Monstad och Ylva Ekström, universitetslektorer i medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för informatik och media, är två av forskarna som deltar i projektet.

Mer information

Smittspridning kartläggs i samarbete med Region Uppsala, nyhet på Uppsala universitets webb

CRUSH Covid Uppsala, projektsida

Uppsala med i banbrytande coronastudie om smittspårning, Upsala Nya tidning (UNT, premium)

Ny metod ska upptäcka lokala coronautbrott, Aftonbladet

CRUSH Covid – nytt forskningssamarbete, pressmeddelande från Region Uppala, Via TT