Ny forskningsmiljö inom artificiell intelligens vid Uppsala universitet

2020-05-15

Artificiell intelligens, AI, och maskininlärning växer snabbt på en global skala och erbjuder unika möjligheter för forskning, utbildning och samhällets utveckling. För att kunna samordna och utnyttja forskningsfältens potential startar Uppsala universitet i höst en kreativ hubb, AI for research, på universitetsbiblioteket Carolina Rediviva.

Med start hösten 2020 samlas forskare och medarbetare från hela universitetet på Carolina Rediviva för att utbyta idéer och utveckla forskningsprojekt kring AI. Arbetet inom AI for research sker på halvtid under ett års tid; därefter flyttar nya deltagare in i forskningsmiljön. Tanken är att forskarna ska hitta samarbetspartners från andra vetenskapsområden och ta med sig sina lärdomar till hemmainstitutionerna.

Darek Haftor, professor vid institutionen för informatik och media, är en av forskarna som är antagna till AI for research hösten 2020.

Operativa och ekonomiska fördelar med AI

Darek Haftor berättar om sin forskning och den nya forskningsmiljön:

Jag är mycket glad över att vara en del av den nya forskningsmiljön inom artificiell intelligens, AI4Research, vid Uppsala universitet. Vi vet att användningen av artificiell intelligens kommer att öka i våra samhällen.

Min forskning fokuserar på att förstå vilken användning av AI som ger upphov till operativa och ekonomiska fördelar. Användningen av AI kommer dock att medföra några oväntade konsekvenser, positiva och negativa. Användningen av AI är komplex vilket inkluderar digital och annan teknik, enskilda individer, grupper, organisationer, beslutsfattare, regeringar med flera.

Den nya forskningsmiljön inom AI kan hjälpa oss att hantera komplexiteten genom att föra samman olika discipliner, lära av varandra och därmed lära oss att förstå användningen av AI. Detta kan hjälpa oss att producera ny kunskap om hur vi kan använda AI framgångsrikt och eliminera oönskade konsekvenser till förmån för fördelarna inom hälso- och sjukvård, skolor, regeringar, företag, industrier och många fler områden.

AI4Research-initiativet använder nyttan av ett helt universitet och alla de discipliner som finns på Uppsala universitet. Det är nu vår uppgift att föra samman dessa discipliner fokuserade på det gemensamma temat för AI och dess användning. Jag ser mycket fram emot att träffa nya och gamla kollegor, diskutera och lära av dem och hitta nya forskningsinsatser inriktade på kunskap som kan förbättra de mänskliga villkoren.

Läs mer om den nya forskningsmiljön inom artificiell intelligens vid Uppsala universitet.