Digital Detox: Mot en förståelse av digitalt välmående?

2020-03-02

Torsdagen den 19 mars 2020 presenterar Cristina Ghita sitt arbete om digital nedkoppling på ett forskningsseminarium vid eHälsoinstitutet på Linneuniversitetet. Fokus för seminariet är digital nedkoppling och hur det påverkar förståelse av digitalt välmående. 

Är det något problem om vi använder digitala enheter, till exempel våra smartphones, i stor utsträckning? Kan vi få mer fokus, produktivitet och allmänt välbefinnande genom att begränsa vår användning av digitala enheter? Cristina Ghita, doktorand vid Uppsala universitet, studerar fenomenet digital nedkoppling där individer försöker minska sin skärmtid i strävan efter digitalt välmående.

– Den ständiga utvecklingen av förhållandet mellan digitala enheter och deras användare rapporteras alltmer som beroendeframkallande eftersom många beskriver en ökad ångest och en känsla av att gå vilse i mörkret utan dem.

Sverige är ett av de mest digitaliserade länderna i världen och medan digitaliseringen av tjänster och produkter ökar pågår en debatt om hur användningen av överallt förekommande enheter, till exempel smartphones, påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande.

– I skärningspunkten mellan de obestridliga fördelarna med att använda digitala tjänster och rädslan för följderna av överanvändning hittar vi exempel på skolor som förbjuder smartphones under lektioner, digitala detoxläger och myriader av guider för framgångsrik digital nedkoppling.

Digital Detox: Towards an understanding of digital wellness, 19 mars 2020 kl 14:30-16:00 i Kalmar. Seminariet kommer också att sändas live via eHälsoinstitutets webb under kategorin forskningsseminarier.

Cristina Ghita är doktorand vid institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.