Intervju i P4 Gotland: Digital transformation – hur påverkar det Gotland?

2020-01-28

Jonas Sjöström medverkade i radioprogrammet Förmiddag i P4 Gotland, 24 januari 2020. Den digitala transformationen av samhället har påverkat hur vi interagerar med varandra, hur vi hittar information både som privatpersoner och företag. Hur påverkar den allt snabbare digitala förändringen oss och hur kan vi på Gotland dra nytta av det?

Lyssna på samtalet mellan Jonas Sjöström och programledaren Joakim Åstrand i radioprogrammet Förmiddag i P4 Gotland, 24 januari 2020 (12 minuter in i programmet) på Sveriges Radios webb.

Jonas Sjöström är biträdande universitetslektor och projektledare för Digital Innovation Gotland (DIG), institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.