Framtidsseminarium: Är du slav under digitaliseringen eller är du med och leder den?

2019-12-09

Darek Haftor är inbjuden talare på seminariet och inleder med föredraget ”Digitalisering: vad, varför och hur?” Digitalisering är ett av de mest använda modeorden just nu. Men vad är ”digital teknik”, egentligen? Och varför ska den användas? Vilka värden kan den ge en verksamhet? Och vad karaktäriserar en verksamhet som lyckas med en framgångsrik transformation, det vill säga införande av digital teknik?

Framtidsseminarium: Är du slav under digitaliseringen eller är du med och leder den? Ett framtidsseminarium om digitalisering och hur vi får digitaliseringen att skapa värde för staden, verksamheten och dig. Seminariet äger rum i Lund den 29 januari 2020 och arrangeras av Trivector.

Darek Haftor är professor i informationssystem vid institutionen för informatik och media på Uppsala universitet.