Föredrag på Stiftelsen för rättsinformation: A future with data science

2019-12-03

David Johnson var inbjuden talare på Stiftelsen för rättsinformations konferens 26 november 2019 med temat Rättsinformation som styrmedel – dåtid, nutid, framtid. Johnsons föredrag hade titeln ”A future with data science – challenges and opportunities”.

Mer information om konferensen och Johnsons föredrag finns i den engelska versionen.

David Johnson är universitetslektor på institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.