Professorsinstallation och installationsföreläsningar – Owen Eriksson och Darek Haftor

2019-11-07

Vid Uppsala universitets professorsinstallation 2019 installeras informatik och medias två nya professorer Owen Eriksson och Darek Haftor. 

Owen Eriksson och Darek Haftor håller sina installationsföreläsningar 13 november då samhällsvetenskapliga fakultetens nya professorer håller sina installationsföreläsningar.

Owen Eriksson: ”Tala om fakta! Om den nya digitala verklighetens institutioner.”
Darek Haftor: ”Analoga och digitala världar. Några kontraster.”

Nya professorer vid samhällsvetenskapliga fakulteten

Professorsinstallationen 2019

Owen Eriksson, professor i data- och systemvetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning, institutionen för informatik och media, Uppsala universitet

Darek Haftor, professor i informationssystem, institutionen för informatik och media, Uppsala universitet