Föreläsning på Kommunikationsdagen i Jönköping

2019-11-05

Therese Monstad kommer att tala på Kommunikationsdagen, JKPG, i Jönköping onsdagen den 6 november. Årets tema är ”Identitet och varumärkesbyggande”.  

I dagens alltmer komplexa organisationer, vilka ständigt förändras, förstärks behovet av att alla medarbetare deltar i organisationernas förändringsprocesser. Hur kan kommunikation bidra till ökad delaktighet för en enad organisationsidentitet? Vad händer när spänningar, såväl interna som externa, uppstår? Det är frågor som kommer att diskuteras under Therese Monstads föreläsning.

Dagen arrangeras av Jönköping University tillsammans med olika branschaktörer.

Therese Monstad är forskare på institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.