Föreläsning på University of Oxford – Existential Media Studies: Contours of a Field

2019-10-22

Amanda Lagerkvist föreläser på Oxford Internet Institute Digital Ethics Lab, University of Oxford, 23 oktober 2019. Hon kommer att presentera forskningsprojektet BioMe och sitt deltagande i forskningsprogrammet WASP-HS inom ramen för föredraget "Existential Media Studies: Contours of a Field".

BioMe: Existential Challenges and Ethical Imperatives of Biometric AI in Everyday Lifeworlds

Amanda Lagerkvist är forskare på institutionen för informatik och media, Uppsala universitets.