Rapport om ungdomars granskning av nyheters trovärdighet

2019-06-24

Informatik och media medverkar i projektet Nyhetsvärderaren och i den valspecial som projektet genomförde inför valet 2018. Gymnasieelever hjälpte här forskarna att granska de politiska nyheter som fanns i de ungas nyhetsflöden, och hur trovärdiga dessa nyheter var.

Resultaten visar att elevernas nyheter främst kom från traditionella medier. Aftonbladet var den vanligaste nyhetskällan, medan SVT:s nyheter bedömdes ha högst trovärdighet.

Rapporten finns att ladda ned från Vetenskap & Allmänhet.

En av rapportens författare är Göran Svensson, universitetslektor vid institutionen för informatik och media. Nyhetsvärderaren Valspecial är en del av projektet Nyhetsvärderaren, där Uppsala universitet, Research Institutes of Sweden (RISE) och Vetenskap & Allmänhet  (VA) samarbetar sedan 2017.