Almedalen: Seminarium med tema teknikutveckling AI och IoT

2019-06-19

Amanda Lagerkvist medverkar på Uppsala universitets seminarium ”Hisnande teknikutveckling med AI och IoT – hinner människa och samhälle med i svängarna?” i Almedalen den 2 juli 2019.

Teknikutveckling innebär både möjligheter och risker, hur förbereder vi oss bäst för framtiden? Utvecklingen av artificiell intelligens (AI) och sakernas internet (IoT – internet of things) rusar och USA och Kina har intagit frontpositionerna. Hinner människan med? Hur ska vi bygga vårt samhälle med ny teknik?

Seminariet lyfter olika perspektiv på teknikutvecklingens påverkan på vårt samhälle och hur vi använder den bäst för att bygga hållbara livsmiljöer och ett framgångsrikt hållbart samhälle. Hur påverkar tekniken beslutsfattande, ansvar och människans vardag? Vilka är riskerna och möjligheterna och hur gör vi rätt vägval? Frågeställningarna bygger på en serie seminarier inom ramen för Uppsala universitets projekt Utvecklingsplan 2050 där inbjudna gäster stimulerat till samtal om vår gemensamma framtid.

Hisnande teknikutveckling med AI och IoT – hinner människa och samhälle med i svängarna?

Amanda Lagerkvist är forskare vid institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.