Göran Svensson och Torbjörn von Krogh presenterar unik undersökning om medienyheter

2019-06-03

I juni i 2019 släpps boken Nyheter - allt mer en tolkningsfråga av Institutet för Mediestudier. I denna unika innehållsanalys studeras 20 000 nyheter från 26 svenska medier från fyra regioner under fyra år mellan 2007 och 2018.

Göran Svensson har tillsammans med Torbjörn von Krogh specialstuderat nyheter om medier. Kapitlet Medier om medier – en ovanlig kvantitativ översikt av svenska mediers bevakning av sig själva är den första mer omfattande studien av hur svenska medier rapporterar om sig själva och som bygger på ett brett material av svenska nyhetsmedier.

Boken Nyheter – allt mer en tolkningsfråga presenteras vid en presskonferens torsdag den 13 juni 2019.

Göran Svensson är universitetslektor vid institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.

Torbjörn von Krogh är medieforskare knuten till Mittuniversitetet. Han är också redaktör för Mediehistorisk årsbok.