Omotiverat att ständigt hylla näringslivets ideal -Daniel Lövgren publicerad i Svenska Dagbladet

2019-01-09

SvD näringsliv publicerades den 6 januari en debattartikel där Daniel Lövgren tillsammans med professor Josef Pallas diskuterar idealiserandet av den privata sektorns organisationsmodeller kontra offentliga verksamheter.

”Under nästan 40 år har vi levt med föreställningen om att det är den privata sektorn som bör stå modell för organisationer. Men offentliga verksamheter erbjuder en djup rikedom av erfarenheter, värderingar och arbetssätt som kan bidra till att svara mot de utmaningar som många av dagens organisationer står inför.”

Läs artikeln i sin helhet på SvD näringsliv.