Internkommunikation i förändringsprocesser – teori och praktik

2018-11-19

Therese Monstad föreläste om internkommunikation i förändringsprocesser på kursen ”Kommunikationsuppdraget i högskolan – hur du arbetar som kommunikatör i en komplex kunskapsorganisation”. Sveriges kommunikatörer anordnar kursen som i år gavs under fyra dagar i oktober/november.

Therese Monstad höll sitt föredrag om internkommunikation i förändringsprocesser i teori och praktik 14 november 2018.

Exempel på andra teman som kursdeltagarna fick ta del av var högskolan, politiken och andra samhälsinfluenser; samverkan och organisation; strategisk kommunikation och den kommunikativa organisationens utmaningar; framgångsfaktorer inom forskningskommunikation; varumärken i komplexa organisationer; studentrekrytering och digital kommunikation; internkommunikation i förändringsprocesser – teori och praktik; strategisk improvisation; det konsultativa arbetssättet – coachning och andra verktyg.

Sveriges kommunikatörer anordnar event, kurser och är ett nätverk för personer som arbetar med kommunikation.

Therese Monstad är universitetslektor vid institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.