Nytt bokkapitel: Styrningsutmaningar med digital kommunikation

2018-11-13

Bokkapitlet ”Kommunikation: styrningsutmaningar med digital kommunikation” av Therese Monstad är publicerat i boken Digitalisering och styrning. Boken är publicerad av Studentlitteratur och Einar Iveroth, Jan Lindvall och Johan Magnusson är redaktörer.

Digital teknik förändrar i dag förutsättningarna för de flesta verksamheter. Det finns därför ett omfattande utvecklingsbehov på samhälls-, organisations- och individnivå. Boken Digitalisering och styrning ger både djup och bredd till de digitaliserings- och styrningsfrågor som berör dagens organisationer. Boken tar upp hur digitalisering påverkar såväl strategi som struktur och system, samt ger ett historiskt perspektiv på hur teknikutveckling påverkar dagens arbete. Avslutningsvis visar författarna hur digitalisering påverkar styrningen kopplat till specifika områden, såsom plattformar, prissättning, HRM och sociala medier.

Läs mer om boken Digitalisering och styrning på förlagets webb.

Therese Monstad är universitetslektor vid institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.