De lekfulla sakernas internet – medial uppmärksamhet

2018-11-06

Forskningsprojektet ”De lekfulla sakernas internet (Play IT)” syftar till att med hjälp av Internet of Things (IoT) utveckla nya koncept och tekniker för att skapa IoT-förstärkta lekmiljöer fokuserade på offentliga platser som också kan väcka tankar kring och förståelse för frågor om hållbar utveckling.

Genom att skapa digitalt förstärkta lekmiljöer som utnyttjar det påverkbara och föränderliga i digitaltekniken kommer projektet att bidra till att utveckla både teknik, koncept samt det offentliga rummet i sig. Projektgruppen vill bygga föränderliga digitalt förstärkta installationer som kommunicerar med och påverkar varandra för ökad interaktivitet hos användarna. En fysisk nybyggnad och lekinstallation på lekplatsen i Magistratshagen i Linköping kommer att vara basen för projektet.

Projektet uppmärksammades i svt nyheter uppsala och svt nyheter öst (26 oktober 2018), där bland annat Jon Back och Annika Waern intervjuades.

Jon Back är forskare och biträdande universitetslektor vid institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.

Annika Waern är professor vid institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.

Läs mer

De lekfulla sakernas internet (Play IT)