Nytt forskningsprojekt om digital transformation av fysiska rum får forskningsbidrag från Vinnova

2018-10-29

Forskningsprojektet ”Att leda digital transformation av fysiska rum” har erhållit ett tvåårigt projektmedel från Vinnova. Projektet syftar till att i samarbete med tre olika organisationer i skilda stadier av digital transformation - Svenska kyrkan, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) och Uppsala stadsteater – studera inneboende värden som finns i det fysiska och det digitala.

Genom att utgå från det fysiska och det digitala som byggstenar i hur interaktionen mellan människor skapas är målet för projektet är att utveckla en mer nyanserad förståelse för de faktorer som ger förutsättningar för ett effektivt och gynnsamt organisatorisk samspel i skärningspunkten mellan digitala och fysiska rum. Dessa insikter kan i sin tur användas som vägledning för organisationers ledningsgrupper i deras arbete för effektiv interaktion med kunder, medlemmar och besökare.

Projektet leds av institutionen för informatik och media och är ett tvärvetenskapligt samarbete som för samman forskare från olika discipliner: Darek Haftor och Claes Thorén från informationssystem, Ylva Ekström och Therese Monstad från medie- och kommunikationsvetenskap samt Johan Jansson från kulturgeografiska institutionen.