Workshop om lekmiljöer: Naturlek med digitala inslag

2018-10-09

Forskningsprojektet Digitala och fysiska lekmiljöer (DigiFys) anordnar tillsammans med NCC en workshop om lekmiljöer. Temat är naturlek med digitala inslag.

Torsdag 11 oktober 2018 medverkar representanter och partners i projektet DigiFys på en workshop i Stockholm – naturlek med digitala inslag, en workshop om lekmiljöer. KTH presenterar DigiFys i både teori och praktik. NCC berättar om sitt arbete med lekmiljöer och utformning av bostäder och skolgårdar. Projektpartnerna Urbio och Nordic Parks berättar om hur de arbetar. Därefter kommer deltagarna att diskutera hur NCC tänker kring lekvärde och lekmiljöer samt hur de relaterar till forskning om utomhuslek.

Om DigiFys

I projektet Digitala och fysiska lekmiljöer är utgångspunkten barns lek. Syftet med detta projekt är att skapa ett lekkoncept där digitala interaktiva komponenter byggs in i den fysiska gröna lekmiljön i bostadsområden och på skolgårdar. Lekplattformens funktioner förutsätter en miljö med varierad terräng, mycket vegetation och naturmaterial.

Projektmedlemmar vid informatik och media

Annika Waern, professor i människa-datorinteraktion vid institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.

Jon Back, biträdande lektor i människa-datorinteraktion vid institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.