Samtal om den lokala journalistikens betydelse

2018-09-06

Onsdag den 5 september medverkade Göran Svensson i ett samtal om den lokala journalistikens betydelse.

Samtalet ordnades av Tierps kommun och hölls på kommunbiblioteket. Samtalspartners varAlisa Bosnic, kanalchef för Radio Uppland, Jacob Hilding, chefredaktör för Arbetarbladet samt Kalle Sandhammar, publisher på UNT, Upsala Nya Tidning.