Ledig anställning: Doktorandplats i informationssystem

2018-06-13

Utlysningen avser en doktorandplats i informationssystem och sker i samverkan med den nationella Forskarskolan management och IT (mit.uu.se). Doktoranden kommer att bedriva sina forskarstudier inom ramen för Digital Innovation Gotland Graduate Academy, ett samarbete mellan Uppsala universitet och lokalt näringsliv och förvaltning på Gotland. Doktorandplatsen är placerad vid Uppsala universitet, Campus Gotland, i Visby.

Doktorandplats i informationssystem – läs mer anställningen och hur du ansöker.