Finansiering beviljad för projektet Entwine

2018-06-08

Institutionen för informatik och media har beviljats stöd för ansökan The European Training Network on Informal Care (Entwine) inom utlysningen Horizon 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions, Innovative Training Networks (ITN): H2020-MSCA-ITN-2018. Huvudsökande för projektet var University Medical Centre Groningen, Nederländerna.

Professor Pär Ågerfalk kommer att ansvara för informatik och medias deltagande i Entwine.

Marie Skłodowska-Curie Actions, Innovative Training Networks 2018 – call results