Ylva Ekström pedagogisk pristagare

2018-05-23

Universitetslektor Ylva Ekström vid institutionen för informatik och media tilldelas 2018 års pedagogiska pris inom området juridik och samhällsvetenskap.

Motivering:

Ylva Ekström arbetar kollegialt med att stötta lärare och är en brobyggare mellan individer, ämnen och institutioner. Som pedagogisk studierektor har hon förmågan att förankra och genomföra idéer. Ylva är i sin pedagogiska praktik genomtänkt och tydlig, vilket underlättar aktiv studentmedverkan. Detta tar sig i uttryck i både nya metoder och forskning om pedagogiska frågor.

De pedagogiska pristagarna nomineras av studenter och kollegor. De slutliga pristagarna utses av rektor efter förslag från en beredningsgrupp som består av åtta lärare och åtta studenter. I år var 104 stycken lärare nominerade. En rekordnotering.

– Kompetenta och engagerade lärare som arbetar med aktivt med att utveckla undervisning och kursutbud är grundförutsättningen för en utbildning av högsta kvalitet. Att varje år få belöna ett urval av Uppsala universitets allra duktigaste lärare är en sann glädje, säger prorektor Anders Malmberg, ordförande i beredningsgruppen.

Prisen delas ut i samband med professorsinstallationen i november. 

Årets pedagogiska pristagare utsedda

Ylva Ekström, universitetslektor vid institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.