Cristina Ghita tilldelas Börje Langeforspriset för bästa avhandling

2023-10-12

Vid 2023 års SISA-konferens (Svenska informationssystemakademin) tilldelades Cristina Ghita Börje Langeforspriset för bästa doktorsavhandling i informatik/informationssystem under 2022.

Priskommitténs motivering:

"Technology in Absentia: A New Materialist Study of Digital Disengagement" addresses an important, interesting, and timely aspect of system use by focusing on what can be learned through the absence of ubiquitous digital devices. Using a multi-sided ethnographic approach that combines participatory observation at a digital detox camp, netnography of a virtual community centered on reducing screen time, and interviews with creators of products and services that support and promote digital disengagement, the thesis provides a rich and detailed study of digital disengagement. The monograph, with its transparent, creative, and atypical methods, offers innovative value in knowledge contributions through its focus on digital disengagement. Furthermore, it presents a theoretical concept to capture the phenomenon of digital disengagement: diffractive digital use. Focusing on digital disengagement at individual and collective levels is, therefore, a valuable contribution to the research field of Information Systems. 

"Technology in Absentia: A New Materialist Study of Digital Disengagement" - avhandlingens abstrakt och fulltext i Diva.

Cristina Ghita är postdoktor vid institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik vid Uppsala universitet. Cristina Ghita lade fram sin avhandling 2022 vid institutionen för informatik och media. Handledare var Claes Thorén, Mats Edenius och Jenny Eriksson Lundström. 

Börje Langeforspriset instiftades 2011 och delas ut årligen för att belöna och uppmuntra goda forskningsinsatser inom ämnet. Börje Langefors var den förste professorn i informationssystem i Sverige och en av de första i världen. Han bidrog starkt till att placera Sverige på den internationella IT-kartan och pekade särskilt på användarens betydelse vid databehandling.