Chefstidningen tema kommunikation: tuffa beslut svåra att kommunicera – strategier som gör det lättare

2023-06-15

De riktigt tuffa besluten är svåra att kommunicera. Men det finns strategier som gör det lättare. Therese Hedman Monstad berättar i en artikel i Chefstidningen om kommunikationens betydelse i organisationsförändringar.

Kommunikation är A och O i organisationsförändringar, särskilt om det gäller tuffa omorganisationer eller nedläggningar. Men det är lätt att slarva eller gå för fort fram. Informationen ska vara övergripande och tydlig om vad som händer, varför det händer och hur förändringen ska genomföras. Cheferna behöver därför tidigt analysera vilka målgrupper de har och vad de i sin tur behöver få veta.

 – Som närmaste chef måste man anpassa kommunikationen till sina medarbetares situation så att de förstår hur allt kommer att påverka dem i deras specifika situation, säger Therese Hedman Monstad.

Läs artikeln ”Dåliga nyheter”, Chefstidningen nummer 5 2023 (2023-06-12) där Monstad medverkar.

Therese Hedman Monstad, universitetslektor vid institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.