Pär Ågerfalk vicepresident för Association for Information Systems Region 2

2023-03-29

Pär Ågerfalk har valts till vicepresident för Association for Information Systems (AIS) Region 2 (Europa, Afrika och Mellanöstern). Uppdraget startar den 1 september 2023, och sträcker sig över tre år. ”Det är otroligt hedrande bara att bli nominerad och att jag nu har medlemmarnas stöd känns väldigt roligt.”, säger Ågerfalk. AIS är en internationell organisation som samlar forskare och lärare inom ämnet informationssystem från över 100 länder.

I sin valplattform skrev Pär Ågerfalk att han vill jobba för att öka synligheten och medvetenheten om ämnet bland beslutsfattare och forskningsfinansiärer. “Jag har jobbat med den frågan inom ramen för Svenska informationssystemsakademin mot bland annat Vetenskapsrådet. Nu ser jag fram emot att kunna lyfta diskussionen till EU-nivå och även titta på goda exempel från andra länder inom AIS Region 2.”, förklarar Ågerfalk.

Läs mer om AIS och valet på Association for Information Systems (AIS) webb.

Pär Ågerfalk, professor vid institutionen för informatik och media på Uppsala universitet.