Föredrag om AI-etik

2023-01-26

Jenny Eriksson Lundström håller föredrag med titeln ”AI ethics” på Chalmers 31 januari 2023.

Den här nyheten är endast tillgänglig på engelska.