Diplomeringsceremoni 2022

2022-06-14

Under en festlig tillställning i universitetsaulan diplomerades över 200 av informatik och medias studenter från 2020, 2021 och 2022. Diplomeringsceremonin samlade studenter från informatik och medias kandidat- och masterprogram och hölls fredagen den 10 juni 2022.

Diplomeringsceremoni i Uppsala universitets aula. Foto.
Informatik och medias diplomeringsceremoni i universitetsaulan 2022. Foto: Luciano Ansoleaga.

Therese Monstad, biträdande prefekt med ansvar för grundutbildning, höll tal och diplom delades ut av programsamordnare för respektive program. Gästrike-Hälsinge nations orkester Sighstinska kapellet stod för musiken.

Diplomeringsceremonin var välbesökt med 1 000–1 400 personer närvarande.

Arrangör för ceremonin var institutionen för informatik och media tillsammans med studentföreningarna och representanter från samtliga program på institutionen.